1.16.2011

 I'm aiming for 1000 sketches like these. I've currently done 100.

1 comment:

Emma said...

Älskar den här typen av teckningar. Så lite men ändå så mycket. :]